اتوبان دل سوزی

مسئله از این قراره که من کارم رو دوست دارم و براش احترام زیادی قائلم، به سختی به دستش آوردم و به این سادگی ها هم از دستش نمیدم...حداقل نه به خاطر دیگران...بنابراین انتظار دارم دیگران هم همین احترام رو درنظر بگیرن و جملات رو براساس اون انتخاب کنن...

این جملاتی هست که میخوام بچسبونم رو سر در خونم تا افرادی که واردش میشن سختی های شغلم رو هی نکوبونن تو روم و برام دل نسوزونن...من راضی ام و حالم با کارم خوبه و شاکر خدا هستم...

پ.ن:حتما خیلی داره بهم سخت میگذره که اینا رو نوشتم ...

# عنوان شاید به معنای دل سوزاندن برای من باشه و شاید آتش زدنِ دلِ من با حرفها و رفتارها باشه..

/ 0 نظر / 22 بازدید